Handlekurv


Din handlevogn er tom!

inkl. mva. ekskl.frakt

NOK 0,00

mva. NOK 0,00

Varegruppe
*Emmaljunga Brand Store Babyshower Barneklær Barnerommet Barnesikring Barnevogn Bilstoler Bære Leker Mamma SALG Spise drikke Stell & helse

Kjøpsbetingelser

NYHET- VIP KLUBBEN!

Har du kjøpt eller planlegger du å kjøpe duovogn i vår nettbutikk eller butikk?
Da er du kvalifisert til å bli medlem i vår VIP klubb som gir deg flotte fordeler. (medlemskapet koster ingenting)


Til deg som allerede har kjøpt vogn i butikken (gjelder helt tilbake til oppstarten 1. oktober 2013):
Kom innom i butikken og du får et VIP-kort som gir deg 20% på ALLE ordinære varer i 12 måneder framover!


Til deg som planlegger å kjøpe duovogn i butikken:
Når du kjøper/bestiller duovogn i butikken får du et VIP-kort som gir deg 20% på ALLE ordinære varer i 12 måneder framover.


Til deg som allerede har kjøpt duovogn i nettbutikken (gjelder helt tilbake til oppstarten av nettbutikken 2015):
Du vil få en mail med informasjon om VIP klubben sammen med din unike rabattkode som gir deg 20% på ALLE ordninære varer i 12 måneder fra dagens dato som kan brukes i nettbutikken.


Til deg som ønsker å bestille duovogn i nettbutikken:
Når din duovogn er på vei til deg får du en mail med informasjon om VIP klubben sammen med din unike rabattkode som gir deg 20% på ALLE ordinære varer i hele 12 måneder fra dagens dato som kan brukes i nettbutikken.

Merk: Rabatten gjelder kun produkter til ordinære priser og rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud/rabatter. Medlemsskapet er personlig og kan ikke overføres til andre. 


Har du spørsmål til VIP KLUBBEN, ta gjerne kontakt med oss på mail post@barnasbestebutikk.no eller telefon 33210181.Kjøpsvilkår
 
Generelt
 
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Barnas Beste Butikk AS til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, avtalegrunnlaget for kjøpet. Våre salgsbetingelser kan endre seg. Vi logger når vi endrer teksten i betingelsene og det er din kjøpsdato, kombinert med vår logg som bestemmer hvilke betingelser som gjaldt da du kjøpte produkter av oss.
 
Vi leverer kun til Norge, unntatt Svalbard. Ta kontakt pr. epost post@barnasbestebutikk.no, dersom du vil ordne spesialavtale om leveranse utenfor landet.
 
Barnas Beste Butikk AS står bak nettstedet www.barnasbestebutikk.no. Gjeldende for all vår virksomhet er norsk lov. Særlig relevant for din handel hos oss er: forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven,personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene for mer informasjon. Lovene krever i flere tilfeller at ting foregår skriftlig. Vi definerer epost, telefaks og vanlig brev som godkjent skriftlig kommunikasjon.
 
 
 
Definisjon av selger og kjøper
 
Selger er: Barnas Beste Butikk AS, org. nr. 912 463 761 MVA.
Kjøper er: vedkommende som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende kjøpsvilkår omtalt som du, deg, din eller ditt.
 
 
 
Priser og levering
 
Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Barnas Beste Butikk sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Barnas Beste Butikk ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
 
 
Bestillings- og avtaleprosess
 
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. Sammen med leveransen av varen vil du motta egen informasjon om angrefrist.
 
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om denne er i overensstemmelse med bestillingen.
 
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.
 
 
 
Opplysninger gitt i nettbutikken
 
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
 
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
 
 
 
Priser
 
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
 
 
 
Betaling
 
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav, bank- eller kort, eller ved kjøpsfinansiering.
 
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.
 
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.
 
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
 
 
 
Levering og forsinkelse
 
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
 
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
 
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.
 
 
 
Undersøkelse av produktene
 
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
 
 
 
Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002
 
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår web. Support og retur Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:
 
Holde kjøpesummen tilbake
Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, §51)
Kreve erstatning
Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, §30.
 
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Helti100.no, betaler ikke Barnas Beste Butikk disse utgiftene.
 
 
 
Garanti
 
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.
 
 
 
Angrerett
 
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
 
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
 
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
 
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok det.
 
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.
 
Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske produktet er brutt.
 
Angreretten gjelder heller ikke for spiselige produkter.
 
 
 
Personopplysninger
 
Våre kunder er opptatt av at Barnas Beste Butikk håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.
 
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.
 
Kortnummer oppbevares ikke av  utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
 
Hvis du ønsker å inngå avtale om forbrukerfinansiering, må du samtykke til at vi utfører en kredittsjekk basert på fødselsnummeret ditt. Dersom du faktisk inngår en finansieringsavtale, lagres denne informasjonen frem til lånet er avsluttet. Fødselsnummeret er påkrevet for rapportering til ligningsmyndighetene. Etter at lånet er avsluttet blir kredittopplysningene anonymisert og kun brukt for statistikk.
 
Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.
 
Vi bruker og krever en cookie for å kunne registrere deg og gjennomføre en bestilling.
 
Vi tilbyr en rekke e-postlister for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering eller på "Min side". Det er også enkelt å melde seg ut fra e-postlistene fra kontosiden( "Min side" ). Kunder som har handlet hos oss kan bli tilsendt fysisk salgsmateriell pr. post.
 
Barnas Beste Butikk selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.
 
Barnas Beste Butikk ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.
 
 
 
Salgspant
 
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Helti100.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.
 
 
 
Kundens plikter
 
Den som er registrert som kunde hos Barnas Beste Butikk er ansvarlig for betaling av de ytelser Barnas Beste Butikk eller Barnas Beste Butikk sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Barnas Beste Butikk side.
 
 
Ekstraordinære forhold
 
Barnas Beste Butikk er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis butiken godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor butikkens kontroll, og som Barnas Beste Butikk ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Barnas Beste Butikk er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra butikkens side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.
 
 
Endring i vilkårene
 
Barnas Beste Butkk forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.
 
 
Force majeure
 
Er Barnas Beste Butikk forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er butikken fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
 
 
Tvister og lovvalg
 
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Sandefjord tingrett som verneting.
 
 
Forbehold
 
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende
 
 
Copyright
 
Alt innhold på disse nettsidene er Barnas Beste Butikk, en avdeling i Barnas Beste Butikk AS, eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Barnas Beste Butikk AS

Samarbeidspartnere:
Barnas Beste Butikk samarbeider med følgende netttjenester:

VÅRT NYHETSBREV